Voor gemeenten

Preventieve jeugd- en opvoedhulp

0

Villa Pinedo werkt samen met 42 gemeenten en daar komen elke maand nieuwe gemeenten bij.

Door de ogen van kinderen

Stichting Villa Pinedo is al sinds 2011 de plek vóór en dóór kinderen met gescheiden ouders. Alle producten en diensten van Villa Pinedo zijn ontwikkeld om schadelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen te voorkomen. Het preventief ondersteunen van kinderen en gescheiden ouders voorkomt dat kleine vragen uitgroeien tot ingewikkelde problemen.

Bij Villa Pinedo zijn op alle fronten jongeren met gescheiden ouders actief, omdat zij ervaringsdeskundigen en daarmee de experts zijn.

Prof. Dr. Catrin Finkenauer

"De cijfers van het onderzoek naar de effectiviteit van het Buddyprogramma laten duidelijk zien dat het Buddyprogramma steun en toeverlaat biedt aan jongeren op het moment dat ze het nodig hebben; dat kan tijdens de scheiding zijn of vaak nog jaren daarna. Meer nog: de cijfers laten ook zien dat jongeren die het moeilijk hebben Villa Pinedo weten te vinden en dat is echt fantastisch."
Onze producten en diensten

Om kinderen en ouders te ondersteunen tijdens en na de scheiding

Ouders online training

Online Training

Villa Pinedo wil zoveel mogelijk professionals inspireren om de verhalen van kinderen uit de training te gebruiken in de praktijk. Deze online training kunnen professionals bijvoorbeeld standaard in de begeleiding van gescheiden ouders opnemen, door deze aan cliënten aan te bieden. Ook kunnen zij een sessie met ouders starten door een video te laten zien waarin jongeren vertellen over hun ervaringen.

Pinedo-Samaya-1406

Face-2-Face interventie

In een circa 1,5 uur durende bijeenkomst leren ouders en het netwerk van ervaringsdeskundige jongeren wat er in het hart en hoofd van kinderen met gescheiden ouders omgaat. Deze interventie wordt uitsluitend gegeven aan groepen ouders, meestal als onderdeel van het programma ‘Kinderen uit de knel’.

Woonplaatsen van kinderen met een Buddy

Online-Buddyprogramma

Een luisterend oor

Kinderen met gescheiden ouders kunnen een Online-Buddy aangeboden krijgen. Een Buddy is een getrainde, ervaringsdeskundige jongere. Zij wisselen ervaringen met de kinderen uit en geven hen advies en tips op basis van de eigen ervaring met de scheiding. Het contact vindt uitsluitend plaats via een speciaal ontwikkelde app.

Op de afbeelding hiernaast zijn de woonplaatsen te zien van alle kinderen die gekoppeld zijn aan een Buddy.

"Voor mij betekent het Buddy zijn dat ik een veilige plek creëer voor kinderen om hun verhaal te vertellen, en hun frustraties en emoties te uiten. En als ik die veilige plek voor hen creeer, doe ik dat indirect ook voor mijzelf. Eigenlijk is het zo een hele mooie samenwerking, waar we allebei wat van leren."
~Arne, Buddy bij Villa Pinedo
Hier draait het om de kinderen met gescheiden ouders

Meer van Villa Pinedo

shutterstock_1029702094

Stel je vraag

Voor kinderen en ouders

Het forum is de plek waar kinderen met gescheiden ouders en volwassenen anoniem vragen kunnen stellen. Het forum wordt bemand door vrijwilligers: jongeren die weten wat het is om in een - soms complexe - scheiding van hun ouders terecht te komen. Iedere vraag wordt persoonlijk beantwoord.

Omslag Pinedo & Vollinga-ogen

Boek

Voor ouders

In het boek 'Aan alle gescheiden ouders', door Marsha Pinedo en Petra Vollinga, worden de belangrijkste thema's rondom echtscheiding beschreven door de ogen van kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke ervaringen van jongeren. Als lezer leer je van kinderen hoe het beter kan.

Schermafbeelding 2019-05-07 om 10.28.36

Informatiematerialen

Voor organisaties

Wil je informatiemateriaal van Villa Pinedo ontvangen om te delen met cliënten, leerlingen, docenten of andere professionals? Je kunt bij ons posters, folders, of roll-up banners bestellen met algemene informatie over Villa Pinedo, ons Buddy Project of de open brief. Neem contact op voor de mogelijkheden of bestel direct via onze webshop.

Speciaal voor docenten heeft Villa Pinedo in samenwerking met het Ministerie van VWS een docentenpakket ontwikkeld. Lees hier meer over op onze aparte docentenpagina.