Voor gemeenten

Wat kan Stichting Villa Pinedo voor je betekenen?

Preventieve jeugd- en opvoedhulp

Door de ogen van kinderen

Stichting Villa Pinedo is al sinds 2011 de plek vóór en dóór kinderen van gescheiden ouders. Alle producten en diensten van Villa Pinedo zijn ontwikkeld om schadelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen te voorkomen. Het preventief ondersteunen van kinderen en gescheiden ouders voorkomt dat kleine vragen uitgroeien tot ingewikkelde problemen.

Bij Villa Pinedo zijn op alle fronten jongeren van gescheiden ouders actief, omdat zij ervaringsdeskundigen en daarmee de experts zijn.

"De opbouw is gevarieerd en spreekt aan. De afwisseling tussen informatie, ervaringen en aanzet tot zelfinzicht en aan het werk gaan zal door ouders die daarvoor open staan ongetwijfeld heel goed ontvangen worden en van grote nut zijn! Het zette mij aan tot denken en reflectie, juist ook door de niet belerende toon. Wat een mooi product Marsha! Ik hoop van harte dat er grote vraag naar is! Jouw introducties vind ik sterk, bescheiden, open en met waardevolle informatie.”
~ S. Ruster ~ Directeur Raad van de Kinderbescherming
Onze producten en diensten

Om kinderen en ouders te ondersteunen tijdens en na de scheiding

Ouders online training

Online Training

Villa Pinedo wilt zoveel mogelijk professionals inspireren om de verhalen van kinderen uit de training te gebruiken in de praktijk. Deze online training kan je als professional bijvoorbeeld standaard in de begeleiding van gescheiden ouders opnemen, door deze aan cliënten aan te bieden. Ook kan je een sessie met ouders starten door een video te laten zien waarin jongeren vertellen over hun ervaringen.

Op ons forum kun jij als gescheiden ouder vragen stellen aan het Villa Pinedo jongerenteam. Dit zijn allemaal kinderen van gescheiden ouders die jou advies geven vanuit de ervaring die zij zelf hebben rondom de scheiding van hun ouders.

Pinedo-Samaya-1406

Face-2-Face Workshop

In een circa 1,5 uur durende workshop leren ouders en het netwerk van ervaringsdeskundige jongeren wat er in het hart en hoofd van kinderen met gescheiden ouders omgaat. Deze workshop wordt uitsluitend gegeven aan groepen ouders, meestal als onderdeel van het programma ‘Kinderen uit de knel’.

shutterstock_777186259

Buddyproject

Gratis voor kinderen, of via de gemeente: €1.200/10 Buddy's per maand (ex btw)

Kinderen van gescheiden ouders kunnen gratis een online Buddy aangeboden krijgen. Een Buddy is een getrainde, ervaringsdeskundige jongere. Het contact vindt uitsluitend plaats via een speciaal ontwikkelde app.

"Voor mij betekent het Buddy zijn dat ik een veilige plek creëer voor kinderen om hun verhaal te vertellen, en hun frustraties en emoties te uiten. En als ik die veilige plek voor hen creeer, doe ik dat indirect ook voor mijzelf. Eigenlijk is het zo een hele mooie samenwerking, waar we allebei wat van leren."
~Arne, Buddy bij Villa Pinedo
Hier draait het om de kinderen van gescheiden ouders

Meer van Villa Pinedo

shutterstock_1029702094

Stel je vraag

Forum

Voor kinderen en ouders

Het forum is de plek waar kinderen van gescheiden ouders en volwassenen anoniem vragen kunnen stellen. Het forum wordt bemand door vrijwilligers: jongeren die weten wat het is om in een - soms complexe - scheiding van hun ouders terecht te komen. Iedere vraag wordt persoonlijk beantwoord.

Omslag Pinedo & Vollinga-ogen

Boek

Voor ouders

In het boek 'Aan alle gescheiden ouders', door Marsha Pinedo en Petra Vollinga, worden de belangrijkste thema's rondom echtscheiding beschreven door de ogen van kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van persoonlijke ervaringen van jongeren. Als lezer leer je van kinderen hoe het beter kan.

Webshop

Informatiematerialen

Voor organisaties

Wil je informatiemateriaal van Villa Pinedo ontvangen om te delen met cliënten, leerlingen, docenten of andere professionals? Je kunt bij ons posters, folders, of roll-up banners bestellen met algemene informatie over Villa Pinedo, ons Buddy Project of de open brief. Neem contact op voor de mogelijkheden of bestel direct via onze webshop.

Speciaal voor docenten heeft Villa Pinedo in samenwerking met het Ministerie van VWS een docentenpakket ontwikkeld. Lees hier meer over op onze aparte docentenpagina.