Effectenstudie naar het Buddyprogramma

In samenwerking met de Universiteit Utrecht

Kinderen piekeren minder na steun van een Buddy

Kinderen en jongeren met gescheiden ouders, kunnen beter met de scheiding omgaan als ze online erover praten met een jonge ervaringsdeskundige Buddy (18-26 jaar). Hun schuldgevoel neemt af, ze piekeren minder en houden hun gevoelens minder verborgen. Ook de Buddy’s voelen zich betekenisvol door de gesprekken en vergeven hun ouders meer. Dit blijkt uit een 4-jarige effectstudie die de Universiteit Utrecht in samenwerking met Villa Pinedo heeft uitgevoerd naar het Online-Buddyrogramma.

Negatieve ervaringen omzetten in kracht

Resultaten uit het wetenschappelijk ondezoek

In 2016 startte stichting Villa Pinedo met het Online-Buddyprogramma vanuit de visie dat negatieve ervaringen en klachten om te zetten zijn in kracht. Door kinderen en jongeren (10-24 jaar), waarvan de ouders in een scheiding verwikkeld zijn, een luisterend oor te bieden. Veel van hen ervaren de scheiding als een emotionele achtbaan. Ze kampen met boosheid, verdriet en schuldgevoelens. Soms voelen ze zich gedwongen partij te kiezen tussen ouders.

Professionele monitoring

In het Buddyprogramma worden deze kinderen en jongeren gekoppeld aan Online Buddy’s, jonge vrijwilligers die ooit eenzelfde soort ervaring hebben meegemaakt. Een professioneel team van psychologen en pedagogen in opleiding monitoren de chatgesprekken en geven coaching aan de Buddy’s. De regie ligt bij de jonge hulpvragers. Die bepalen zelf hoe vaak ze contact zoeken. Toestemming van hun ouders is niet nodig voor deelname aan het programma. Wel voor deelname aan het universitair onderzoek.

Onvoldoende voor levensgeluk bij aanvang

Om te weten wat de invloed is van het Buddyprogramma op het welzijn van kinderen met gescheiden ouders en de impact op de Buddy’s zelf, heeft het onderzoeksthema Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht vragenlijsten uitgezet onder 600 jonge Buddy’s en 250 kinderen en jongeren uit gescheiden gezinnen.

"Bij aanvang van het programma geeft 40% van de jonge hulpvragers een onvoldoende voor hun leven. Dat is zorgwekkend als je het vergelijkt met de 7,3 die Nederlandse jongeren gemiddeld als cijfer geven voor het leven." - Jeugdonderzoeker Reine van der Wal

Groot houden

Van de aanmelders heeft 42% geen contact met één van de ouders, meestal de vader. Rond de 68% van de ondervraagde kinderen geeft aan zich groot te houden. En 34% probeert hun ouders te ontzien. Ook vraagt 40% zich soms af of ze de scheiding hadden kunnen voorkomen.

Afname piekergedrag en schuldgevoel

Na afloop van het Buddyprogramma geeft ruim 37% van de deelnemers aan beter om te gaan met de scheiding. En 25% voelt zich zekerder door de online chats en kan beter uiting geven aan eigen gevoelens. Ook was er een duidelijke afname van piekergedrag en schuldgevoel meetbaar. Ruim 68% wil het contact met hun Buddy graag voortzetten. Met de Buddy’s ging het bij aanvang al goed.

“Voor hen is de scheiding langer geleden en in het dagelijks leven ervaren ze er geen hinder meer van. Toch gaf deelname ook een boost aan hun welzijn. Ze voelen zich erkend, gewaardeerd en kunnen hun ouders meer vergeven” zegt Van der Wal.

“De cijfers van het onderzoek laten duidelijk zien dat het Buddyprogramma steun en toeverlaat biedt aan jongeren op het moment dat ze het nodig hebben.”

~ Prof. Dr. Catrin Finkenauer, Universiteit Utrecht

"De data uit het onderzoek laten haarscherp zien dat ons Buddyprogramma effect heeft."

~ Marsha Pinedo