Wie is een Kindbehartiger en wat kan hij voor mij doen?

Roswitha
11 jul 2017

Jasper is 12 jaar oud en heeft van de Rechtbank een brief ontvangen waarin aan hem wordt gevraagd naar zijn mening over de scheiding van zijn ouders. Hij heeft geen idee wat hij moet doen met deze brief en heeft eigenlijk hulp nodig. Hij weet niet wat hij wel of niet moet vertellen en hij twijfelt zelfs of hij wel in gesprek moet gaan met de rechter. Jasper kan dan hulp inschakelen van een Kindbehartiger.

Wat doet een Kindbehartiger voor kinderen en ouders?
In Nederland hebben minderjarigen in beginsel geen zelfstandige rechtsingang en vormen zij geen partij bij juridische procedures. Wanneer ouders gaan scheiden, spelen de belangen van kinderen echter wel een grote rol en gaat het over hun toekomst. Ieder kind verdient het dan dat zijn stem gehoord wordt. Ouders gaan uit elkaar, maar blijven op hun beurt wel ouder van het kind. Helaas worden toch vaak kinderen de dupe van de conflictsituatie. Daarom verdienen zij bescherming en ondersteuning. Een Kindbehartiger is er speciaal voor kinderen in scheidingssituaties, zowel tijdens de scheiding, als jaren erna of vlak ervoor.

Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem of haar aangaan, volgens artikel 12 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Een Kindbehartiger kan hierbij helpen. Dit kan door middel van gesprekken met het kind zelf, maar ook door gesprekken met de ouders of zelfs coaching. Een Kindbehartiger kan worden gezien als een verlengstuk van de stem van het kind en maakt een vertaalslag naar ouders, belanghebbenden of in een juridische procedure. Een Kindbehartiger is de belangenbehartiger van het kind, heeft als doel het kind een veilig en vertrouwd gevoel te geven en beoogt dat het kind zich weer veilig kan bewegen tussen zijn ouders. Het is belangrijk dat kinderen leren dat hun gevoelens er mogen zijn en hoe zij hiermee om kunnen gaan.

Hoe kan een Kindbehartiger worden ingeschakeld?
Een Kindbehartiger kan rechtstreeks worden ingeschakeld of via de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

Wat kost een Kindbehartiger?
Een Kindbehartiger werkt vaak op basis van een uurtarief, net als advocaten en mediators. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt voor het gehele traject. De aanpak is altijd maatwerk. Doorgaans betalen beide ouders de kosten voor een Kindbehartiger.

Moet Jasper toestemming van zijn ouders vragen?
Voor ondersteuning aan minderjarigen is toestemming nodig van de ouder die met het gezag is belast. Als beide ouders gezag hebben, moeten ook beide ouders toestemming geven. Als het gezag bij 1 ouder ligt, behoeft alleen deze ouder toestemming te geven.
Voor kinderen van 0 tot 12 jaar is toestemming van de gezaghebbende ouder(s) vereist.
Voor kinderen van 12 tot 16 jaar is naast de toestemming van de ouder(s) ook toestemming van het kind zelf vereist. Kinderen van 16 tot 18 jaar behoeven geen toestemming te vragen aan hun ouders.

Meer vragen?
Als Jasper meer wil weten over de kindbehartiger dan kan hij bijvoorbeeld kijken op de website van de Belangenorganisatie Kindbehartiger via www.kindbehartiger.nl.

Roswitha (25)