Jouw belang

05 sep 2012

In artikel 3 van het IVRK staat dat bij elke beslissing die over je wordt genomen, jouw belang op de eerste plaats moet staan. Dit geldt voor alle instanties, dus voor de rechtbank, de Kinderbescherming, maatschappelijk werk. Kortom: voor alle instellingen, autoriteiten en volwassenen.

Artikel 3 ‘Het belang van het kind’ vormt de kern van het Kinderrechtenverdrag samen met:
– non-discriminatie, alle kinderen moeten gelijk behandeld worden,
– participatie, het recht op informatie, kunnen deelnemen aan dingen die belangrijk voor je zijn en je mening mogen geven (artikel IVRK 12)
– ‘Het recht op leven en ontwikkeling’. Het belang van het kind wordt in het algemeen nog net voor die andere drie artikelen geplaatst. Artikel 3 is dus echt hét uitgangspunt.

Wat betekent dit nou concreet?
Bij elke uitspraak die een rechter over je neemt of bij elk advies dat een instantie geeft, moet gekeken worden of dat wel in jouw belang is. In zaken van een echtscheiding kun je dan denken aan bij wie je de hoofdverblijfplaats hebt, hoeveel je op omgang gaat bij de andere ouder, of er nog verdere hulp of begeleiding nodig is…

Bepalen wat nou precies in jouw belang is, is niet altijd even makkelijk voor andere personen. Geen enkele situatie is helemaal hetzelfde, en andere mensen weten lang niet altijd wat er zich bij je thuis allemaal afspeelt. Ook is het in zekere mate subjectief, want wat de ene in je belang vindt, kan de andere net weer wat minder belangrijk vinden.

Volgens dit artikel moet je wel beschermd worden door de regering wanneer je ouders niet goed voor je zorgen, moet je hulp krijgen als je die nodig hebt en je mag niet mishandeld, misbruikt of verwaarloosd worden. Zoals je misschien merkt, overlapt dit artikel bijvoorbeeld deels IVRK 5 en 18, waarover al eerder op deze site wat is verschenen. Dit komt omdat je het Kinderrechtenverdrag kunt beschouwen als één samenhangend geheel, onderverdeeld in verschillende subcategorieën.