DE PLEK VOOR KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS

Bij Villa Pinedo zijn op alle fronten jongeren van gescheiden ouders aan de slag, dat is wat onze stichting zo bijzonder maakt. Zij zijn de experts en de ervaringsdeskundigen. Want wie weet er nou beter hoe het is om te leven met gescheiden ouders dan zij zelf? De meer dan 250 ervaringsdeskundigen (van 14-26 jaar) geven als online-buddy of via het forum advies aan kinderen en ouders, schrijven blogs om hun ervaring met lotgenoten en ouders te delen. Ook geven zij workshops aan (v)echtscheidende ouders die in het ‘Kinderen uit de knel’- traject zitten. Ze maken volwassenen bewust van wat er in het hoofd en het hart van kinderen met gescheiden ouders omgaat.

Onder jongeren verstaan we jeugdigen tot en met 26 jaar. Deze leeftijd van 'jongeren' wordt gehanteerd door het Nederlands Jeugd Instituut.

Ons motto: Kinderen spreken-volwassenen luisteren.

Villa Pinedo wil kinderen van gescheiden ouders laten weten:

Wat jij vertelt is belangrijk 

Dit is een plek waar naar jou geluisterd wordt

Waar je zelf iets positiefs kan doen met je negatieve ervaringen

Waar je volwassenen kunt vertellen hoe ze het anders kunnen doen

Waar jongere kinderen met dezelfde gevoelens, kunnen leren van jouw ervaringen

Waar je herkenning vindt in de ervaringen van andere jongeren

Door ouders bewust te maken help je negatieve ervaringen anderen te besparen.

DSC_0338

MISSIE

Onze missie is dat kinderen van gescheiden ouders even gelukkig zijn als kinderen uit intacte gezinnen.

 

VISIE

Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen, elkaar adviseren en steunen. Daarnaast maken de jongeren van Villa Pinedo volwassenen bewust van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Villa Pinedo werkt zo samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind.

In onze visie zijn jongeren de adviseurs van volwassenen. Zij zijn de ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander wat er lastig, verdrietig, moeilijk of juist fijn en veilig is in een scheidingssituatie. Villa Pinedo versterkt de autonomie en kracht van kinderen en jongeren, door hen zélf aan het woord te laten. En daarmee volwassenen (ouders), zichzelf en andere leeftijd- en lotgenoten te adviseren en ondersteunen. Zij leren negatieve ervaringen omzetten in kracht.

DSC_6878-1 25%

Non-profit

Villa Pinedo is een stichting zonder winstoogmerk. Toch bieden wij niet al onze producten en diensten gratis aan. Wij doen dit, zodat wij de komende jaren ook nog kinderen en ouders kunnen ondersteunen. Alle inkomsten worden gebruikt voor het werven en trainen van onze ervaringsdeskundige jongeren, in het vernieuwen en uitbreiden van ons aanbod, en het bereiken van onze doelgroep.

DOELSTELLING

De pay-off van Villa Pinedo is ‘de plek voor kinderen van gescheiden ouders’. De doelstelling voor de jaren 2016-2019 is dan ook om er alles aan te doen Villa Pinedo in de eerste plaats echt de plek voor kinderen en jongeren te laten zijn.
Door aanpak en uitvoering van de campagne “Niet Jouw Taak” geven we hier invulling aan. Dit project is voor de komende jaren prioriteit nummer 1 van Villa Pinedo.
Met het peer to peer project  ‘Niet Jouw Taak’  gaan wij de kinderen van gescheiden ouders empoweren weer grip te krijgen op hun leven. Herkenning & handeling zijn de uitgangspunten van dit ruim drie jaar durende project, dat geheel door jongeren en voor jongeren is. Er zijn allerlei vormen van hulp beschikbaar voor als je het even echt niet meer weet: (animatie)films, een vernieuwde website, een VP-app, het jongerenforum, bijeenkomsten en het buddyproject.

Gedurende de hele looptijd van het project zal de Universiteit van Utrecht onderzoek doen naar de effectiviteit van ‘Niet Jouw Taak’ op kinderen/jongeren. ‘Niet Jouw Taak’ wordt daarmee een interventie waarvan de effectiviteit middels wetenschappelijk studie gemeten zal worden!

 

BESTUUR

Het (onbezoldigde) bestuur van stichting Villa Pinedo bestaat uit: Hanneke Verburg (voorzitter), Ester van ’t Hooft (penningmeester) en Edgar Wurfbain (secretaris).

villa-pinedo-marsha-pinedo

Marsha Pinedo

Directeur

hanneke2

Hanneke Verburg

Voorzitter

Algemeen Directeur/CEO Make A Wish

esterzw

Ester van t' Hooft

Penningmeester

Director at Hooftwerk

 

villa-pinedo-edgar-wurfbain

Edgar Wurfbain

Secretaris

Owner Starsound Productions

Ambassadeurs

mark-tuitert-nieuwe-schaatscolumnist-nunl

Mark Tuitert

Frenk van der Linden

Frenk van der Linden

 

Comite van aanbeveling

Ed Spruijt

Ed Spruijt

Marc Dullaert

Marc Dullaert

Foto: Roy Beusker

Linda de Mol