Spraakmakende zaken

26 jul 2012

Spraakmakende Zaken staat deze zomer (2012) in het teken van de universele rechten van het kind, zoals die in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties zijn vastgelegd. Paul Rosenmöller neemt in deze serie de rechten van kinderen onder de loep.

Iris (17) zet zich samen met andere VP jongeren in voor de rechten van kinderen in scheiding. In het programma “Spraakmakende zaken”  van de NPO dat op 26 juli wordt uitgezonden praat ze mee over dit actuele onderwerp. Ook zal in deze uitzending aandacht worden besteed aan de workshops die Villa Pinedo in oktober 2012 organiseert voor familierechtadvocaten en scheidingsmediators. In deze workshops gaan Villa Pinedo jongeren in gesprek met advocaten en mediators over de rechten van het kind in een scheiding en hoe je hiermee om kunt gaan.

Met hulp van de Ikon wordt een promotiefilmpje gemaakt  voor de workshops voor advocaten en mediators. Over deze dag vertelt Iris: “Tegenover advocaten zitten en ze écht bewust maken van de toegevoegde waarde die het heeft op het moment dat kinderen meer worden betrokken bij een scheiding, dat klinkt als een zeer ambitieus doel. Maar dit doel is nu dan toch bereikt.  Samen met een andere jongeren van Villa Pinedo hebben we een afspraak in een mooi pand in Amsterdam met een aantal advocaten. Samen met Paul Rosenmöller en Phyleen Mattaar (bestuursvoorzitter van Villa Pinedo en  workshop-leider) gaan we in gesprek met de advocaten en mediators. Van beide kanten komen er direct allerlei vragen los: Waarom gebeurt het nu nog zo weinig dat kinderen worden betrokken bij zaken die over de rest van hún leven gaan? Wat houdt deze advocaten en mediators tegen om kinderen te betrekken? En hoe willen en kunnen wij (als ervaringsdeskundigen) hierbij helpen? De advocaten leren enorm van de ervaringsverhalen van jongeren. Daarom is de samenkomst van deze twee groepen zo belangrijk. Deze groepen hebben elkaar nodig en moeten samenwerken om jongeren meer te betrekken en een stem te geven als ouders gaan scheiden!”

Over de opname van de uitzending “Spraakmakende zaken” voor de Ikon vertelt Iris tenslotte: ”Een week later ben ik in het Kinderrechtenhuis Leiden. Ook hier ontmoet ik Paul Rosenmöller weer. Nu wordt de volledige uitzending van “Spraakmakende zaken” opgenomen. Spannend, want dit is toch echt wel stap één! Het doel van Villa Pinedo, om kinderen een stem te geven die gehoord wordt, is weer een stap dichterbij.”