Jongeren zijn adviseurs Congres Scheidings advocaten

11 sep 2013

PERSBERICHT

Amsterdam, 6 september 2013

Kinderen zijn adviseurs tijdens congres scheidingsadvocaten

Op 12 september 2013 zijn dertig kinderen met gescheiden ouders de adviseurs tijdens het vFAS Congres 2013 dat wordt gehouden in Madurodam, Den Haag.

Tijdens het congres van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) treden voor het eerst kinderen op als adviseurs. Het thema van deze dag is ‘het kind aan het woord’. Dertig kinderen met gescheiden ouders, verbonden aan Villa Pinedo, nemen plaats aan tafel met 300 professionals uit de scheidingsbranche, zoals de rechterlijke macht, psychologen, coaches, politici en advocaten. De professionals kunnen vragen stellen aan en advies inwinnen bij deze jongeren. Zo leren zij kijken door de ogen van het kind.

Stichting Villa Pinedo

Villa Pinedo is hét podium in Nederland waar kinderen met gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. Zij zijn de experts en ervaringsdeskundigen. De stichting wordt ondersteund door het Oranje Fonds Groeiprogramma. Frénk van der Linden en Tatum Dagelet zijn ambassadeurs en Linda de Mol, Cornald Maas en Ed Spruijt maken deel uit van het Comité van Aanbeveling.

Dag van de scheiding

Op de ‘Dag van de Scheiding’, 13 september 2013, wordt landelijk aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. Dit is de aanleiding om voorafgaand aan deze dag het vFAS Congres te organiseren. Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden en gesteund door informatieve lezingen van de vFAS, Villa Pinedo, het Lorentzhuis en de Kinderombudsman, gaan de deelnemers met elkaar en de kinderen bedenken en bespreken wat zij in hun eigen praktijk kunnen doen om de situatie van het kind in echtscheiding (nog verder) te verbeteren.

Leer kijken door de ogen van het kind 

Op het congres wordt het boek Aan alle gescheiden ouders, geschreven door Marsha Pinedo (Kindertherapeute en oprichtster van Stichting Villa Pinedo) en Petra Vollinga (journaliste en auteur van het boek Co-ouderschap), uitgereikt aan Marc Dullaert van De Kinderombudsman.

Onderstaande organisaties steunen Villa Pinedo:In dit boek laat Marsha Pinedo de kinderen zelf aan het woord. Persoonlijke verhalen over wat zij meemaken, voelen en denken. Op een indringende manier openen deze kinderen de ogen van volwassenen. Dit boek bevat tevens oefeningen, tips en adviezen van deskundigen voor ouders, grootouders, therapeuten, mediators, advocaten en overige professionals die met echtscheiding te maken hebben.

Oranje Fonds – Hilton Amsterdam – Tribal DDB Amsterdam – Norvell Jefferson – SNS REAAL FONDS – Kinderpostzegels – Steunfonds Madurodam – Rabobank – Elise Mathilde – StichtingFortuna – COOLCAT – Dirk Bos Fonds – Stichting Retourschip – Kattendijke/Drucker Stichting.

Noot voor de redactie:

Wij nodigen u van harte uit voor het congres op donderdag 12 september 2013. Van 16.05-16.15 uur zal Marsha Pinedo het eerste exemplaar uitreiken aan Marc Dullaert van De Kinderombudsman. Locatie: Madurodam te Den Haag. We verzoeken u aan te melden via  desiree@villapinedo.nl

Marsha Pinedo en Petra Vollinga zijn beschikbaar voor interviews.

Voor meer informatie, aanmeldingen voor de perspresentatie en recensie-exemplaren van Aan alle gescheiden ouders kunt u zich wenden tot De Arbeiderspers|A.W. Bruna Uitgevers: Suzanne van den Booren, Suzanne.van.den.Booren@apawb.nl, tel. 030-2470 467.

Wilt u meer weten over Villa Pinedo? Neem contact op met Desiree de Jongh via desiree@villapinedo.nl of 020-7520513.

Voor meer informatie over het vFAS congres kunt u contact opnemen met Vereniging FAS 070-36262154.