NU.nl: Kinderen met gescheiden ouders: ‘Laat ons geen kant kiezen’

Villa Pinedo
22 mei 2021

Woensdag is het de Dag van het gescheiden kind: een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor deze grote groep voor wie alles verandert. Naar aanleiding hiervan interviewde nu.nl Marsha Pinedo.

Meestal moeten kinderen van ouders die in scheiding liggen verhuizen, soms krijgen ze ook een nieuwe school. Vaak wisselen ze om de zoveel dagen van ouder en soms krijgen ze er bijvoorbeeld een nieuwe stiefouder bij. Steeds afscheid moeten nemen, schuldgevoelens, zorgen hebben om de ouder die alleen is. “Voor kinderen met gescheiden ouders zijn het herkenbare, terugkerende thema’s die hen bezighouden”, stelt Marsha Pinedo.

Geen kant kiezen

Veel kinderen zijn volgens Marsha Pinedo, zelf ook kind met gescheiden ouders, bang dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. “Dat komt ook naar voren in het eerste boek voor en door kinderen van gescheiden ouders: Je hoeft het niet alleen te doen, vertelt ze. In het net verschenen boek vertellen kinderen van gescheiden ouders waar zij zoal doorheen gingen, delen ze tips en staan speelse opdrachten om de scheiding te verwerken. “Zo schrijven de kinderen: laat ons geen kant kiezen, maak geen ruzie waar we bij zijn, praat niet negatief over elkaar en geef ons de ruimte om van jullie allebei te houden.”

Lees hier het hele artikel.