Wie heeft er recht op de omgang?

nadine
24 apr 2015

Vorige maand verscheen er een klein artikel over de omgang tussen grootouders en hun kleinkinderen, vanwege het ingediende wetsvoorstel van het CDA. Maar hoe zit het eigenlijk precies met het recht op omgang? Wie heeft waar recht op?

In de wet staat opgenomen dat kinderen recht hebben op omgang met hun ouders. Daarnaast hebben ook ouders recht op omgang met hun kind(eren). Dat recht kan alleen beperkt worden in ernstige gevallen. Denk hierbij aan misbruik, geweld etc. Naast het recht op omgang met hun ouders, hebben kinderen ook recht op omgang met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staan tot het kind. Dit houdt eigenlijk in dat degene een belangrijke rol speelt of een nauwe band heeft met het kind. Dit kunnen bijvoorbeeld pleegouders of grootouders zijn.

 Omgang is wel een recht, maar het is erg lastig om dit recht af te dwingen indien de omgang niet loopt zoals afgesproken. De middelen zijn bijvoorbeeld het inschakelen van de politie of het opleggen van een dwangsom (een soort boete). Maar deze middelen zijn niet echt effectief of erg zwaar. Het is namelijk niet gewenst dat de politie moet langskomen om het kind op te halen en af te zetten bij de andere ouder.

 Het is de taak van de ouders om de omgang tussen de andere ouder of degene die een nauwe band heeft met het kind te stimuleren en niet tegen te werken. Hopelijk zien ouders in dat omgang met deze personen belangrijk is voor het kind.

 Terugkomend op het wetsvoorstel van het CDA: Ik vraag me af of het noodzakelijk is om een omgangsregeling te treffen tussen grootouders en hun kleinkinderen. Is dit in het belang van het kind? Komt het kind niet klem te zitten? Zijn er niet te veel afspraken, namelijk wonen bij de ene ouder, omgang met de andere ouder en dan ook nog verplicht naar je grootouders? De toekomst zal moeten uitwijzen of dit voorstel uitgevoerd gaat worden. Maar of het wenselijk is? Lijkt mij niet.

 Nadine Jamin (26)