Welke rechten heb je als kind? (Deel 4 – Verhuizen)

Roswitha
29 mrt 2017

Verhuizen, deel 4

Als ouders gaan scheiden, begint vaak een ander leven. Soms gaat een van de ouders verhuizen, samen of zonder de kinderen. Als je ouders allebei het gezag hebben, dan moet de ene ouder toestemming geven aan de ander om te mogen verhuizen. Maar wat nou als die toestemming niet wordt gegeven? Heel veel ruziënde ouders komen dan (weer) terecht bij de rechter.

Verhuizen is een belangrijke beslissing, daarom moeten ouders die gezamenlijk het gezag hebben hierover samen beslissen. Dit geldt ook voor de woonplaats van het kind. Als toestemming door de niet-verhuizende ouder niet wordt gegeven, dan mag de andere ouder niet verhuizen, althans niet met het kind.

Als de niet-verhuizende ouder geen toestemming wil geven, kan aan de rechter vervangende toestemming worden gevraagd. Of de rechter die toestemming geeft, hangt af van de omstandigheden. De rechter zal eerder toestemming geven voor een verhuizing van Amsterdam naar Diemen, dan van Amsterdam naar Maastricht of zelfs naar het buitenland. De noodzaak van de verhuizing is belangrijk, bijvoorbeeld als de ouder werk krijgt ergens anders of als de verhuizende ouder gaat samenwonen met een nieuwe partner. Ook de voorbereiding van de verhuizing wordt meegenomen door de rechter. De contactregeling met de andere ouder en de consequenties van de verhuizing voor het kind zijn ook belangrijke factoren. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de leeftijd van het kind en de mate waarin het kind gewend is aan zijn omgeving. Van belang is dat de rechter alle belangen moet afwegen en niet alleen het belang van het kind. Natuurlijk is het belang van het kind wel een zwaarwegend belang voor de rechter. In veel uitspraken wordt vervangende toestemming afgewezen.

Als de toestemming door de rechter wordt geweigerd, mag de ouder niet met het kind verhuizen. Uiteraard mag de ouder zelf wel verhuizen. Het komt in de praktijk weleens voor dat de ouder toch verhuist, zonder toestemming van de ouder of van de rechter. De niet-verhuizende ouder kan dan opnieuw naar de rechter en de rechter kan beslissen dat de ouder terug moet verhuizen.

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de ouder waarbij de kinderen niet wonen, verhuist. Bij deze verhuizing is geen toestemming vereist en kan er juridisch gezien niet veel van deze ouder worden verlangd. De rechter zal wel vinden dat de ouder tijd moet vrijmaken voor het kind, maar dit kan niet worden afgedwongen.

Roswitha, 25