Heb je recht op je opa en oma?

Roswitha
09 mei 2017

In onze huidige wetgeving hebben grootouders geen recht op een omgangsregeling met ons als kleinkinderen als de ouders gaan scheiden. Een echtscheiding tussen ouders zorgt er nu regelmatig voor dat opa’s en oma’s het contact verliezen met het kleinkind. In 2015 kwam de politieke partij het CDA met een voorstel om bij een echtscheiding tussen ouders, rekening te houden met opa’s en oma’s. Zij zouden een omgangsregeling moeten krijgen.

Dit voorstel behaalde niet genoeg steun in de Tweede Kamer. Het zou namelijk niet in het belang van ons zijn als opa en oma naar de rechter kunnen stappen om een omgangsregeling af te dwingen. Onze ouders hebben vaak zelf al genoeg moeite met het opstellen van een omgangsregeling. Daarnaast zou het waarschijnlijk niet het gewenste resultaat opleveren aangezien ouders altijd het laatste woord zullen hebben.

Grootouders hebben alleen recht op omgang als zij in een nauwe persoonlijke betrekking tot ons als kleinkind staan. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens spreekt van een ‘family life’. De rechter kan beslissen dat er toch een omgangsregeling moet komen. Maar opa en oma moeten dan wel een belangrijke rol hebben gespeeld in onze opvoeding en ontwikkeling. Er moet sprake zijn van een voldoende betekenisvolle relatie. Dit betekent dat regelmatige bezoekjes van onze ouders bij opa en oma en af en toe een logeerpartijtje niet voldoende zijn daarvoor.

Opa’s en oma’s kunnen tijdens een scheiding een grote rol spelen voor de kinderen. Een scheiding van onze ouders veroorzaakt al zoveel veranderingen dat onze opa en oma dan juist een stabiele en veilige plek kunnen bieden. Een plek waar het leven gewoon doorgaat en waar niet alles in duigen valt.

Wat zouden jullie willen? Wel recht op contact met opa en oma of zou dat alleen maar voor nog meer ellende zorgen? Want wellicht moeten we dan naast onze ouders ook nog onze grootouders managen.

Tips voor de opa’s en oma’s:
Begin niet over de scheiding met ons, praat er alleen over als we daar zelf over beginnen. Daarnaast houden wij nog heel erg veel van papa en mama dus wij vinden het niet fijn als jullie negatief over hen praten.

Roswitha, 25