Plicht van je ouders

05 sep 2012

Je ouders moeten er altijd voor zorgen dat je niets ontbreekt. Dit staat in artikelen 5 en 18 van het IVRK.

Bij je ouders rust de eerste verantwoordelijkheid dat je alles krijgt waar je recht op hebt volgens het kinderrechtenverdrag. Maar, het gaat dan niet alleen om kleding, voedsel en een bed om in te slapen. Ook liefde is hierin erg belangrijk. Je kunt wel in een huis met alle comfort zitten, maar wat heb je eraan als er nooit iemand is die naar je omkijkt? Als je nooit eens lekker omhelsd wordt of een complimentje krijgt? Dan ben je nog steeds niet heel erg gelukkig.

<strong>Wat als je ouders daar niet alleen in slagen?</strong>
Er staat ook in deze artikelen van het IVRK dat je ouders ondersteund moeten worden door de regering om ervoor te zorgen dat je de dingen krijgt die je nodig hebt. Zo zijn er onder andere dankzij de regering ziekenhuizen, scholen, speelpleinen. Daarnaast krijgen je ouders kinderbijslag, zodat ze het wat makkelijker krijgen om je te onderhouden. De regering geeft dus geld, hulp en zorg.

<strong>Maar wat als het dan nog steeds misgaat met je opvoeding?</strong>
Dan heeft de regering volgens deze artikelen de plicht om je te beschermen.
Als je ouders gescheiden zijn, en je wordt verwaarloosd door de ouder bij wie je woont of bent, kan het probleem misschien opgelost worden door bij de andere ouder te gaan wonen. Het hangt er natuurlijk vanaf wat de oorzaak is van de problemen, wat je zelf wilt en hoe die andere ouder is.

Het kan ook al voldoende zijn om bijvoorbeeld hulp of advies te krijgen van Bureau Jeugdzorg. Het probleem kan op deze manier, met inzet van je ouders en jezelf snel verholpen zijn.

Indien dat niet voldoende is, en het nog steeds slecht met je blijft gaan, kan de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld worden. Zij gaan dan onderzoeken waar het fout loopt in je ontwikkeling en dan een advies (raadsrapport) geven, waarin zij aangeven wat er moet veranderen. Een ondertoezichtstelling (OTS) of een (tijdelijke) uithuisplaatsing (UHP) kan dan nodig zijn om je te beschermen.

Natuurlijk is iedere zaak anders, en er zijn tal van mogelijkheden om je te beschermen, om ervoor te zorgen dat het thuis goed met je gaat. Daarom is het moeilijk om er één specifieke mogelijkheid of werkwijze op te plakken, over wat er allemaal kan.