Wie moet nou eigenlijk wat betalen?

Roswitha
13 apr 2017

Welke rechten heb je als kind (deel 5 – Financiën)

De wet bepaalt dat ouders verplicht zijn om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Een verzoek tot echtscheiding moet worden ingediend bij de rechtbank, als ouders minderjarige kinderen hebben, moeten zij naast het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan maken. In dit ouderschapsplan stellen ouders samen regels op over bijvoorbeeld de opvoeding en de omgang met hun kinderen. Als je in het weekend bij papa bent en doordeweeks bij mama, staat dat opgenomen in het ouderschapsplan.

Bij de echtscheiding kunnen ouders onderling afspreken dat de ene ouder de andere ouder een bepaald bedrag geeft, bijvoorbeeld omdat de een meer verdient dan de ander. Dit noemen ze partneralimentatie. Ouders kunnen hiervan afzien, partneralimentatie is niet verplicht.

Ouders maken in het ouderschapsplan ook afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie. De rechter beoordeelt dit vervolgens en kan het bedrag eventueel wijzigen. De alimentatieplicht geldt in principe tot en met 21 jaar. Kinderalimentatie wordt bepaald op basis van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Kinderalimentatie moet worden betaald aan de verzorgende ouder, dus aan de ouder die hoofdzakelijk de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft.

Kinderalimentatie wordt maandelijks betaald. Soms betaalt de ouder de alimentatie niet. Als er sprake is van een betalingsachterstand kan de ouder naar het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen.

Bijdragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van kinderen zijn afspraken tussen ouders onderling en behoren niet terecht te komen bij de kinderen. Vaak maken ouders ruzie over de financiën waar de kinderen bij zijn en als kind voel je je vaak verantwoordelijk of misschien wel de oorzaak van die ruzies. Probeer het je toch niet aan te trekken als je ouders ruzie maken over geld, het is tenslotte een wettelijke verplichting waar je ouders aan moeten voldoen.

Roswitha, 25