Interview met mediator

Elise
21 jan 2015

Er is natuurlijk niet één scheiding hetzelfde, maar er zijn wel vaak dingen die bij veel scheidingen voorkomen. Guido Bakker, mediator, helpt jaarlijks bij zo’n zestig scheidingen en vertelt over het proces van een scheiding. Een scheiding begint meestal bij de melder; een van de twee meldt dat het beter is om uit elkaar te gaan. Hier ontstaat vaak al ongelijkheid aangezien de ander daar nog niet klaar voor is. Volgens Guido ontstaat daar meestal al spanning. ‘’In de meeste gevallen zitten de partners niet op dezelfde tijdslijn, de een is nog helemaal niet klaar om uit elkaar te gaan en deze stelt zich dan vaak op als ‘slachtoffer’. De ander die ermee is gekomen om apart veder te gaan stelt zich vaak op als ‘dader’. Het komt regelmatig voor dat ‘de dader’ de pijn wil verzachten voor de ander door bij de verdeling van goederen, bezit en alimentatie de andere partij meer tegemoet te komen.

Toch als een stel gaat scheiden is het voor beiden goed om te beseffen dat de schuld – of liever: oorzaak – van de scheiding meestal niet bij één van de twee ligt.’’ Als men eenmaal besloten heeft om voorgoed uit elkaar te gaan kun je ervoor kiezen om je in dit proces te laten helpen door een mediator. ‘’Een mediator neemt de partijen als het ware aan de hand langs alle zaken die van belang zijn bij een scheiding. Wij begeleiden het gesprek zodat partijen tot afspraken komen waar ze zich beiden mee kunnen verenigen,’’ vertelt Guido. ‘’Wat een mediator niet doet is zeggen wat de beste optie is.’’

Het voordeel van een mediator ten opzichte van een advocaat is vooral dat een mediator probeert om een convenant op te stellen waar allebei de partijen achter staan. Een advocaat probeert vaak het ‘beste’ voor zijn cliënt uit de scheiding te slepen, althans vanuit een juridisch of financieel perspectief bezien. Als men kiest voor een advocaat zal de rechter uiteindelijk ook beslissen over de verdeling, de omgangsregeling en verdere afspraken. Bij een mediator kan men samen afspraken maken, natuurlijk wel binnen het kader van de wet. Die afspraken verschillen erg per situatie, vooral bij een stel met kinderen moeten de ouders proberen om een goed compromis te sluiten. ‘’Een scheiding op zich is ontzettend naar voor kinderen, maar daar kan je als kind nog wel overheen komen.

Het is erg moeilijk voor kinderen wanneer de ouders ruzie maken, al helemaal als de kinderen erbij zijn. Een kind kan de rest van zijn leven last hebben van de narigheid die een scheiding met zich meebrengt. Ik probeer het daarom altijd op te nemen voor het kind,’’ vertelt Guido. Het belangrijkste voor kinderen is dat ouders respectvol met elkaar om blijven gaan en dat ze niet via de kinderen communiceren. Bij kleine meningsverschillen en irritaties kunnen kinderen al het gevoel krijgen dat ze een kant moeten kiezen of dat ze het ‘slachtoffer’ moeten bijstaan. ‘’Bij bijna alle scheidingen hebben de ouders het primair over ‘het belang van het kind,’ toch blijkt het vaak moeilijk om een stapje terug te doen en echt te handelen in het belang van het kind. Naar mijn idee handel je pas echt in belang van het kind als je een onderscheid kunt maken tussen wat van jou is en wat van het kind. Kijk naar je kind; is deze zelfstandig? Laat je kind dan ook zijn eigen keuzes maken en probeer aan te moedigen dat ze beide ouders zoveel mogelijk blijven zien,’’ aldus mediator Guido Bakker. Als je uit eindelijk uit elkaar gaat moet je proberen om zoveel mogelijk met je partner op een lijn te liggen en elkaar ook te vertrouwen met de opvoeding van kinderen. Op deze manier kan je de narigheid die een scheiding met zich meebrengt voor kinderen beperken.  

Wiesje (20)