Hulp bij hoorrecht

Iris van Spierenburg
06 mei 2014

Bij een scheiding

Als je ouders gaan scheiden en je bent boven de 12 jaar oud, krijg je een uitnodiging van de rechtbank om te worden gehoord. Je krijgt dan een brief van de rechter waarin hij je uitnodigt om met je te praten over wat jij er allemaal van vindt. Je mag zelf beslissen of je naar de rechter gaat of dat je een brief met jouw mening opstuurt. De rechter zal jouw mening meenemen in zijn of haar beslissing over bijvoorbeeld waar je gaat wonen, maar hij kan dus ook iets anders besluiten. Dit hoorrecht is een recht en niet een plicht, je hoeft dus niet naar de rechtbank te gaan of een brief te schrijven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je ertegenop ziet om een gesprek met de rechter te hebben over je situatie thuis en dat je daarom niet met de rechter wilt praten. Maar je hoeft niet bang voor de rechter te zijn! De rechter zal een gewoon gesprek met je aan gaan, je kunt hem of haar alles vertellen, je hoeft niet te kiezen tussen je ouders. De rechter zal bovenal doen wat het beste is voor jou.

Na een scheiding de omgangsregeling wijzigen

Soms verandert de situatie als je ouders een tijdje zijn gescheiden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een van je ouders een nieuwe partner krijgt waar jij niet goed mee kan opschieten. Of dat je band met een van je ouders vanwege een andere reden slecht wordt. Dit kan zo vervelend zijn dat je daardoor liever bij je andere ouder woont. Wat je dan het beste kan doen, is dat bespreken met je ouders. Leg ze uit waarom dat zo is, en waarom je de huidige omgangsregeling wil veranderen. Waarschijnlijk hebben ze daar begrip voor en zullen ze naar je luisteren.

Maar het is natuurlijk heel moeilijk om bijvoorbeeld tegen je moeder te zeggen dat je liever bij je vader gaat wonen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je moeder nog steeds heel boos is op je vader, waardoor ze niet naar je wil luisteren.
Omdat de omgangsregeling is uitgesproken door de rechter, kan je ook niet zo maar bij je vader blijven. In deze gevallen is er nog een andere optie en kan je zelf een brief schrijven naar de rechter. Deze procedure heet ‘de informele rechtsingang’. Je kunt zelf een brief naar de rechter schrijven als je boven de 12 jaar oud bent, of bijna 12 jaar oud. Als je jonger bent zal de rechter waarschijnlijk niets met je brief doen.

In deze brief moet je allerlei dingen vermelden zoals je naam, geboortedatum, adres en de reden waarom je de brief schrijft. Voor jou is het waarschijnlijk lastig om deze brief op te stellen of om er achter te komen naar welke rechter je de brief moet adresseren. Daarom raden we je aan de brief te schrijven bij een Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Er zijn 9 Kinder- en Jongerenrechtswinkels in Nederland. Zij zijn onafhankelijk en schrijven veel brieven met kinderen en weten daardoor goed wat er allemaal in de brief moet. Hoewel het een ‘rechtswinkel’ is, hoef je er niet voor te betalen. Je vindt de dichtstbijzijnde Kinder- en Jongerenrechtswinkel op http://www.kinderrechtswinkel.nl/. Als je nog niet zeker weet wat je het beste kan doen in jouw situatie of je hebt andere vragen, kan je ze altijd bellen of een mail sturen. Alles wat je met hen bespreekt is vertrouwelijk en zullen de medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel niet zonder jouw toestemming met je ouders bespreken. Op de website die hierboven is genoemd kun je hun telefoonnummer en e-mailadres vinden.