Aan alle politieke partijen van Nederland…

Villa Pinedo
06 dec 2021

Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. ‘Wij’ zijn de 86.000 kinderen per jaar die te horen krijgen dat onze ouders uit elkaar gaan (NJI, 2020). Wisten jullie dat bijna 40 procent van de getrouwde ouders uit elkaar gaan? Samenwonende ouders niet eens meegerekend. Sommigen van ons maken zelfs meerdere scheidingen mee. Want als onze ouders een nieuw gezin vormen, gaat meer dan de helft daarvan ook weer uit elkaar. Veel, hè?!

Wij praten (bijna) nooit over hoe we ons écht voelen
Scheiden is een normale ramp. Het heeft hoe dan ook impact op ons. Sommigen van ons doen alsof het altijd goed gaat. Op school vallen we niet op. Anderen worden door volwassenen ineens als een ‘probleemkind’ ervaren. Maar eigenlijk weten wij vaak gewoon niet hoe we met onze emoties om moeten gaan. En de meesten van ons – 80 procent – praten bijna nooit over hoe we ons écht voelen (Van der Wal et al., 2021).

Waarom? Omdat niemand luistert of vraagt naar hoe het echt met ons gaat, wie of wat we nodig hebben of wat wij nu belangrijk vinden.

Veel kinderen in de jeugdzorg hebben gescheiden ouders
Een scheiding kan veel gevolgen hebben. Wij hebben vaker eenzame of depressieve gevoelens, gedragsproblemen en uitval op school. Later hebben we vaak alsnog hulpverlening nodig. En we hebben een veel grotere kans om zelf ook te scheiden. 

Wisten jullie dat 80 procent van de kinderen in de jeugdzorg gescheiden ouders heeft (blijkt uit jeugdzorgdossiers)? 

Dat is voor de samenleving hartstikke duur. De kosten van een scheiding kunnen oplopen tot €46.000 (Batterink et al., 2020). Vaak zijn wij hier niet eens goed mee geholpen. 

Willen jullie wél echt naar ons luisteren?
Met deze brief vragen wij jullie om onze stem te vertegenwoordigen. Het is nu zo dat iedereen pas opkijkt als het voor ons onhoudbaar of zelfs onveilig wordt. Maar lieve volksvertegenwoordigers, het helpt ons meer als we vanaf het begin van de scheiding al aandacht en steun krijgen. Wij én onze ouders.

Hebben jullie het lef om mét ons te praten?

Om perspectief en hoop te bieden voor alle kinderen met gescheiden ouders? Willen jullie wél echt naar ons luisteren?

Een andere manier van denken en doen
De verkiezingen staan voor de deur en jullie partijprogramma’s worden geschreven. De kans dus om aan jullie kiezers te laten zien dat jullie het wél anders gaan doen. Om het meteen maar lekker concreet te maken, delen wij onze ideeën. Het vraagt namelijk een andere manier van denken en doen: 

  • Stop met taal als vechtscheiding, gescheiden kinderen, scheidingskinderen en gebroken gezinnen. Dit klinkt zo negatief en geeft ons het gevoel alsof wij anders zijn. Zeg liever: complexe scheiding, kinderen met gescheiden ouders en gezinnen met gescheiden ouders. 
  • Vraag ons en onze ouders wat er wél werkt. Maak gebruik van die ervaringsdeskundigheid. Een goede scheidingsaanpak hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
  • Zorg dat er aandacht komt op scholen voor relaties. In de breedste zin van het woord. Stimuleer ook meer bewustzijn over de gevolgen van een scheiding bij leerkrachten, zodat er in de klas over gepraat kan worden. 
  • Geef gezinnen informatie en steun vóór het uit de hand loopt. Zorg ervoor dat onze ouders weten wat er in ons hoofd en hart omgaat. Wij vinden het zelf ook fijn om tips en tools te krijgen.  
  • Geef alle kinderen met gescheiden ouders een Buddy of ander steunfiguur. Dit helpt ons om de scheiding te verwerken. Dit kan naast een behandeling of als we op de wachtlijst staan. Maar juist ook om (specialistische) jeugdzorg te voorkomen. 

Duurzame scheidingsaanpak met liefdevolle steun en aandacht
Namens alle kinderen en jongeren met gescheiden ouders in Nederland vragen wij jullie om in actie te komen.

Het moet anders.

En jullie kunnen daar vanuit jullie rol aan bijdragen. Ga voor een duurzame scheidingsaanpak. Waarbij liefdevolle steun en aandacht vanaf het begin van de scheiding het uitgangspunt is. Streef naar een samenleving waar kinderen met gescheiden ouders gewoon kind kunnen zijn. Een samenleving waar er naar ons geluisterd wordt. Ga doen wat wij nodig hebben en durf in ons te investeren. Daarmee hebben jullie ook meteen de sleutel tot minder jeugdzorg(kosten) in handen.

Werk toe naar een gezonde en kansrijke volgende generatie
De scheiding van onze ouders is een ‘life-event’. Het maakt ons tot wie wij zijn. We leren ervan en kunnen er uiteindelijk zelfs kracht uit halen. Hiervoor hebben wij wel een veilige omgeving nodig. Een omgeving die niet focust op behandelen en (jeugd)zorg, maar juist op versterken in het gewone leven. Daar hebben wij recht op.

Jullie kunnen er als volksvertegenwoordigers voor kiezen om pleisters te blijven plakken. Of om naar een (mentaal) gezonde en kansrijke volgende generatie toe te werken. Uiteindelijk gaat dat laatste pas écht scheidingsproblematiek voorkomen. Jullie zijn aan zet! Maken jullie verschil voor ons? 

Liefs, 

Alle jongeren van Villa Pinedo 

PS Wij zijn super nieuwsgierig naar jullie (re)actie. Mail of tag ons 🙂 

PPS Kijktip! ZappDoc: Mijn ouders zijn gescheiden op NPO. 

 

Klik hier om de brief als pdf te downloaden.

 

Bronvermelding:

Batterink, M., Bilo, N., Jongebreur, W., & Maas-Vos, G. (2020, 18 september). Kostenanalyse van complexe scheidingen. Significant Public. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/04/kostenanalyse-van-complexe-scheidingen

Nederlands Jeugdinstituut (2020, 30 augustus). Cijfers over scheidinghttps://www.nji.nl/cijfers/scheiding

Van der Wal, R., Koelman, M., Keppel, D., Finkenauer, C., & Pinedo, M. (2021, februari). Wetenschappelijke toetsing van de effecten van het Buddy Programma. Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/sites/default/files/Onderzoeksrapport-Effecten-Buddy-Programma.pdf